Niekedy je najťažšie začať. Človek hľadá cesty, možnosti, spôsoby a často  sa mu stane že tápa. Preto som sa rozhodol, že vám hodím také záchranné lano v podobe mini kurzu koučingu, kde sa dozviete o základných informáciách pre začínajúceho kouča. Samozrejme doba sa veľmi rýchlo mení, menia sa návyky  a tak vám garantujeme, že ak sa bude mini kurz aktualizovať dostanete vždy najnovšiu verziu priamo do vašej mailovej schránky. Už len vyplniť váš mail a o krátky čas si vo svojej mailovej schránke nájdete kurz. Mini kurz má 6 častí a rozsah cca 45 minút. Verím, že poznatky ktoré v kurze nájdete vám dajú takú základnú orientáciu.